ΑΔΕΙΑ ΟΠΛΟΥ
Τετάρτη, 12 Αύγουστος 2009 12:05
PDF Εκτύπωση E-mail
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Βεβαίωσης από την Αστυνομία
Ιατρικό Πιστοποιητικό** ( από Παθολόγο ή Νευρολόγο σε σφραγισμένο φάκελο το οποίο κατατίθεται στην Αστυνομία )

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αγορά κυνηγετικού όπλου και έκδοση Άδειας κατοχής όπλου από την Αστυνομία :
Πριν την αγορά του όπλου πρέπει να εκδοθεί Άδεια αγοράς από την Αστυνομία και μετά την αγορά εκδίδεται η Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Αγορά κυνηγετικού όπλου

Ιατρικό Πιστοποιητικό ** ( από Παθολόγο ή Νευρολόγο σε σφραγισμένο φάκελο το οποίο κατατίθεται στην Αστυνομία η οποία εκδίδει άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου)

Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου

2 πρόσφατες φωτογραφίες
Άδεια αγοράς όπλου
Τιμολόγιο αγοράς όπλου
Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στην Αστυνομία

Σημ.: Τόσο για την έκδοση Βεβαίωσης όσο και για την Άδεια κατοχής όπλου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσέρχεται στην Αστυνομική Αρχή αυτοπροσώπως.