ΣΤΟΧΟΙ
Τρίτη, 21 Ιούλιος 2009 09:00
PDF Εκτύπωση E-mail
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καβάλας είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Βάση του καταστατικού του το 50% των εσόδων υποχρεωτικά διατίθενται για φιλοθηραματικά έργα και το υπόλοιπο για διάφορα άλλα έξοδα.

Στόχος του Συλλόγου είναι η ορθή διαχείριση του Θηραματικού πλούτου, το οποίο έχει επιτευχθεί ύστερα από φίλοπεριβαλλοντολογικά έργα, τα οποία εκτελούνται.

Από αυτά είναι και η θηροφυλακή που σκοπό έχει την προάσπιση της άγριας πανίδας και γενικά του περιβάλλοντος.

Σκοπός επίσης του Συλλόγου είναι ο συντονισμός και η ενημέρωση των μελών του.